Doradztwo

Oferta Bio-Tech Sp. z o.o. kierowana jest do gmin i miast oraz ich jednostek komunalnych

Jesteśmy także otwarci na współpracę z biurami projektowymi działającymi w ogólnie rozumianej ochronie środowiska.

Wykonujemy:

  • ekspertyzy techniczne obiektów oczyszczalni ścieków
  • analizy ścieków i osadów ściekowych
  • koncepcje technologiczne oczyszczalni ścieków
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI