Privacy policy

1. Dane inspektora

Współadministratorami Pana/Pani danych osobowych jest Bio-Tech Sp. z o.o., Stanisławów Pierwszy, ul. Strużańska 22, 05-126 Nieporęt, +48 22 772 42 50, biuro@bio-tech.pl. Każdy z administratorów odpowiada w pełnym zakresie za wypełnianie obowiązków wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, dalej RODO.

Kontakt z administratorami możliwy jest:

 • listownie pod adresem: Bio-Tech Sp. z o.o., Stanisławów Pierwszy, ul. Strużańska 22, 05-126 Nieporęt,
 • telefonicznie: +48 22 772 42 50,
 • e-mailowo: biuro@bio-tech.pl.

2. Dane Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Współadministratorzy powołali Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: iodo@bio-tech.pl

3. Podstawy i cele przetwarzania danych

Dane osób odwiedzających stronę

Odwiedzając naszą stronę, w przypadku braku zmienionych ustawień przeglądarki internetowej, zostawiasz nam o sobie informacje za pomocą plików cookie, które zbierane są dla celów statystycznych i analitycznych oraz poprawy funkcjonalności profilu. Dzięki plikom cookies możemy analizować ruch na stronie internetowej i sposób korzystania z niego jego użytkowników.

Pliki cookies możesz usunąć z historii swojej przeglądarki, a jeśli nie chcesz by zapisywały się na Twoim urządzeniu, możesz zmienić swoje preferencje w ustawieniach przeglądarki, z której korzystasz.

Dodatkowo na naszej stronie umieściliśmy wtyczki do serwisów społecznościowych – Facebook, Instagram, LinkedIn – co powoduje przekazywanie informacji o odwiedzeniu naszej strony tym administratorom, mającym siedzibę poza obszarem EOG. Szczegółowe informacje o sposobie wykorzystywania danych osobowych przez Administratorów można znaleźć w politykach prywatności portali. Wszystkie wymienione podmioty certyfikowały się w ramach programu Tarczy Prywatności – decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej wystarczający poziom ochrony danych osobowych w ramach transferu danych do USA.

Dane pozostawione w formularzach kontaktowych:

Umożliwiamy kontakt z Administratorem poprzez zakładkę kontakt i formularze kontaktowe. Dane pozostawione w tych miejscach przetwarzamy:

Kontakt z administratorami możliwy jest:

 • w celu odpowiedzi na pytanie związane z zakresem świadczonych usług i oferty Administratora, tj. w prawnie uzasadnionym interesie na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO,
 • w celu umówienia wizyty na wizytę, na podstawie art. 9 ust. 2 lit h RODO,
 • w innych przypadkach, celu odpowiedzi na pytania zadane poprzez formularz kontaktowy, tj. w prawnie uzasadnionym interesie na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO.

4. Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych są inne podmioty świadczące usługi, dostawcy usług IT, w szczególności poczty e-mail oraz usług serwisowych, firma marketingowa, doradcy prawni (w szczególnych przypadkach), firmy ubezpieczeniowe, odpowiednie organy i nasz personel.

5. Czas przetwarzania danych

 • dane zebrane poprzez formularz kontaktowe będą przetwarzane przez okres jednego miesiąca od przesłania wiadomości,
 • dane zawarte w dokumentacji medycznej będą przechowywane przez czas przewidziany przepisami prawa, który w większości przypadków wynosi obecnie 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
 • dane będące podstawą do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane do upływu czasu przedawnienia roszczeń,
 • dane przetwarzane dla celów marketingowych i wysyłki newslettera będą przetwarzane do czasy wycofania zgody,
 • dane utrwalone na monitoringu wizyjnym, przez okres nie dłuższy niż 30 dni, chyba że nagrania obrazu stanowić będą lub mogą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa wówczas termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.